!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Nejlikan 31 & 33

Trivselregler

ORDNINGSREGLER

för boende i Brf Nejlikan31&33

  

För att vi alla skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa några enkla ordningsregler kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening. Vi slipper onödiga kostnader och ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde!

 

För vem gäller reglerna?

 

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsregler gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar.

 

Allmän aktsamhet och hänsyn

 

Att visa respekt för och omtanke om dina grannar är en självklarhet för att alla i huset och i bo­stadsområdet ska trivas.

 Tänk på att vara rädd och vårda föreningens egendom. Kostnader för skötsel, underhåll, reparationer och vattenförbrukning betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Kontakta omedelbart styrelsen/fastighetsskötaren när du ser något som behöver åtgärdas.

 

Allmän säkerhet

 

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen som entréer, förråd, tvättstuga stängda och låsta för att hindra objudna besö­kare. Se till att dörren går igen efter dig när du går in/ut och ser du en dörr stå öppen – stäng den!

 

Det får inte finnas något som försvårar en utrymning i händelse av brand. Även små föremål ... då och då! Bråte i allmänna utrymmen försvårar arbetet för städpersonalen! Därför är det inte heller tillåtet med skomattor utanför lägenhetsdörren.

 

Musik, Fester och ljud

 

Vi är måna om att de som bor i fastigheten ska ha en lugn och trygg boendemiljö. Som i många gamla hus är det lyhört.

Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan 22:00 -07:00.

Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är då också att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Många lägenheter har fönster enbart mot gården och tänk på att ditt golv är grannens tak.  Om du vid fest har folkansamling på balkongen, tänk på att du är ansvarig för att dina gäster inte verkar störande mot dina grannar. Det är samma regel vad gäller störande ljud på balkonger som inomhus och på gården. Det ska alltså vara tyst efter kl. 22:00.

 

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 och lördagar och söndagar mellan 10 fram till kl. 16.00.

 

Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt.

Det är lyhört även i trapphus och mellan husen. Det du säger på din balkong eller terrass hörs flera våningar upp/ned!

Tycker du att någon stör, ring på och tala om detta. Det är säkert inte avsiktligen! Om detta inte skulle hjälpa: kontakta styrelsen.

 

Rökning

 

Rökning är förbjudet i allmänna utrymmen som entréer, trapphus, förråd och hissar.

Du som röker utomhus - tänk på att det inte ser snyggt ut med fimpar överallt och glöm inte att små barn och husdjur kan vara nyfikna på allt som ligger på marken. Ha med egen askkopp. Lämna inte kvar fimpar - inte ens i askkopp eller burk.

 Kasta inte heller fimpar från fönster eller balkong då dessa dels skräpar ner, dels också kan hamna på gran­nens balkong/ in genom öppet fönster och orsaka både obehag och brandrisk. För allas trevnad är det viktigt att vi tänker på vår utemiljö genom att hålla rent och snyggt utomhus. Vi slänger t.ex. inte fimpar, snus eller annat skräp på gården eller utanför våra entréer.

 

Balkonger

 

Det är alltid trevligt med en balkong. Den kan användas till mycket, men det gäller att veta vad som är tillåtet och inte. Grillning är förbjuden på balkong.

Rökning på balkongen kan besvära dina grannar, ta hänsyn och gå längre in på balkongen. Naturligtvis kastar du inte ut fimpar från balkongen, det

är dels en brandrisk och dessutom är det inte trevligt för dina grannar när aska och fimpar hamnar på deras balkong eller uteplats. Skaffa en askkopp till din balkong!

 

Det är förbjudet att skaka mattor och sängkläder från fönster och balkonger, dina grannar får in damm och smuts på balkong/ uteplats och i lägenheter! Det finns en piskställning nere på gården. Använd den.

 

Balkonglådor hängs av säkerhetsskäl på insidan av balkongen. Tänk på att när du vattnar blommorna, att det inte rinner ner till grannens balkong.

 

Städning

 

Tänk också på att du som medlem är ansvarig för att städa upp vad du eller t.ex. dina gäster vid en fest tappar från balkongen ner på gården.

Många lägenheter har fönster enbart mot gården och vill inte gärna se ut över exempelvis cigarettfimpar och annat skräp som har regnat ner från grannens fest.

Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta både av att ha fester och att ha rent och snyggt omkring oss.

 

Grillning är tillåten på innergården, men tänk på hålla rent och snyggt. Släng aldrig aska eller använd engångsgrill bland soporna förrän Du är säker på att det inte längre finns glöd!

Plocka ihop skräp efter dig och släng i hopknuten påse bland hushållssoporna i soptunna.

Skräp på marken riskerar att dra till sig råttor och andra skadedjur!!!!

 

Placerar Du om möblerna för fest, ställ också tillbaka dem på sina platser efteråt!

 

Tvättstugor

 

Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan och torkrummet efter vårt tvättpass, t.ex. sopa och torka golv vid behov, göra rent i tvättmaskinerna och tömma filtret i torktumlaren.

 

Tänk på att hålla tvättiderna! Det är ok att gå in i någon annans tvättid om det gått mer än 30 minuter och den som bokat inte dykt upp och påbörjat sin tvätt.

 

Var noga med att ha hämtat din tvätt innan personen med tiden efter behöver torkrum och tumlare. Det är trots allt deras tid.

 

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

 

Uppträder någon i vår bostadsrättsförening störande eller på något annat sätt bryter mot ordningsreglerna ska du först prata med din granne. Meddela styrelsen när samtal inte hjälper. Upprepade brott mot våra ordningsregler kan resultera i att du blir uppsagd från lägenheten.

 

 

När någon stör

Enligt bostadsrättslagen är en medlem skyldig att vid användandet av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara ordning och skick inom och utanför huset. Det betyder även att du som värd ansvarar för dina gäster när du har fest. Tänk på att visa dina grannar allmän hänsyn, särskilt på kvällen. Förvarna gärna om du tänker ha fest, men kom ihåg att en lapp endast är en vädjan om överseende hos dina grannar – inte något som per automatik ger dig rätt att störa.

En medlem ska rätta sig efter de särskilda föreskrifter som föreningen utfärdar. Vid allvarliga störningar kan nyttjanderätten till bostaden förverkas.

 

Om du anser att någon bryter mot detta bör du medan störningen pågår uppmana den som stör att sluta. Om det inte hjälper eller om det upprepas bör skriftlig anmälan lämnas till styrelsen. Använd gärna bifogad blankett(se nedan).Tänk på att vid återkommande störningar är det extra viktigt att skriva ner tidpunkt, typ av störning och varaktighet i en störningsrapport, så att styrelsen har ett underlag för att kunna vidta åtgärder. 

Vår ambition som styrelse är att skapa trivsamma och ekonomiskt vettiga förhållanden för alla oss som bor i området Brf Nejlikan Men för att det ska vara möjligt behövs dina insatser.

  

Vi har i styrelsen beslutat oss för att anlita Larmassistans AB för att få tillgång till stöd. Larmassistans AB är rekommenderade av HSB och har avtal med dem som ger oss viss rabatt på kostnaden. I våra portar har det satts upp information med telefonnummer att använda för att komma i kontakt med Larmassistans AB. 

Vi kommer successivt att påbörja denna tjänst med början i juli 2013. Tjänsten är i form av ett abonnemang med en årsavgift och att vi sedan blir debiterade för varje uttryckning som görs. 

Några hållpunkter att ta fasta på när det gäller nyttjandet av Larmassistans AB:

 

  • Enligt våra ordningsregler ska man som boende kunna vara ostörd 22.00-07.00. Lite mera ”mån” bör dock finnas under helger.
  • Prata i möjligaste mån med den som du tycker stör, innan kontakt tas med vår störningsjour. En utryckning kostar ca 2000kr/tillfälle.
  • Vid kontakt med Larmassistans kommer ni att få uppge ert namn, ert namn kommer inte att lämnas ut till den som stör utan är ett sätt för Larmassistans AB att säkerställa varifrån larmet kommer.
  • Larmassistans nås på tel.nr: 08-340 740.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Brf Nejlikan 31 & 33

 

 

 

 

Dokument

Störningsrapport.docx 2012-07-19