!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Nejlikan 31 & 33

Ombyggnationer

Det finns en mängd olika saker att tänka på när man bygger om i sin lägenhet. Det viktigaste att komma ihåg är att det är lägenhetsinnehavaren som är ansvarig för att ombyggnationen sker på ett korrekt sätt. Därför skall du alltid anlita en fackman så att du undviker att bli skadeståndsskyldig för eventuella felaktigheter. Nedan följer exempel på vad som EJ är tillåtet:

 

- Förändringar av gemensamma ledningar för vatten, avlopp, el,  tele/data och ventilationskanaler. 

- Flyttning eller ändring av Com hems TV/Bredbandsuttag 

- Ingrepp i bärande stommar

- Ansluta köksfläktar i ventilationskanalerna

- Ansluta snålspolande toaletter

Läs dokumentet "Regler för ändring och ombyggnad i lägenhet" och skicka in blankett "Brf Ombyggnad, blankett 2013" om du har planer på ombyggnation. Dokumenten finner du nedan samt en lista över entreprenörer rekommenderade av HSB.

 

Det är extra viktigt att tätskikt i badrum, vatten-, avlopps- samt el-installationerna utförs på ett riktigt sätt. Se till att få garantier av anlitade yrkesmän och att de har någon typ av branschcertifikat. Undvik att betala "svart" för då har du inga som helst garantier. Tänk också på att ha en hemförsäkring som kan hjälpa dig om olyckan är framme. Gå gärna in på följande hemsidor så kan du få ytterligare information:

www.konsumentverket.se www.gvk.se www.sakervatten.se

 

Önskar man installera säkerhetsdörr skall dörren vara identisk med de övriga dörrarna på våningsplanet. Dörren måste godkännas av styrelsen.

Vid större ombyggnationer måste ritning lämnas in till styrelsen. Tänk också på att informera grannar om störande moment och hålla rent i trapphuset från byggdamm samt att frakta bort byggavfall, då det EJ får ställas i grovsoprummen.

Ni kan även läsa i föreningens stadgar här på hemsidan under paragraf 34 "Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter"

Dokument

Underlag för uttag ur inre reparationsfond.pdf 2013-11-18
Orginalritningar Nejlikan 31.zip 2013-11-09
Entreprenorer_ramavtal.pdf 2013-02-11
Regler för ändring i lägenhet.2013 docx.docx 2013-02-09
Brf Ombyggnad, blankett 2013.xlsx 2013-02-09

Uppdaterad 2013-11-18