!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Nejlikan 31 & 33

Andrahandsuthyrning

Föreningens lägenheter är till för permanent boende.

Om du under en tid ändå vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste styrelsen lämna sitt samtycke. Regler kring andrahandsuthyrning styrs av Bostadsrättslagens bestämmelser om upplåtelse av lägenhet i andra hand (7 kap. 10§§ och 11§§)

Anmälan om andrahandsuthyrning görs via e-post till boende@brfnejlikan3133.se. Efter att anmälan inkommit sparas en kopia och anmälan skickas sedan till HSB Stockholm och godkänns av föreningen i HSB:s system före besked lämnas. Tillsammans med anmälan skall även kopia på andrahandskontraktet mellan bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen bifogas. Detta är obligatoriskt.

Blankett för andrahandsuthyrning samt avtalsmall finns här för nedladdning. 

Enligt stadgarna för Brf Nejlikan 31&33 tar bostadsrättsföreningen ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelse med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

OBS! Tänk på att styrelsen sammanträder en gång i månaden, därför måste din ansökan komma styrelsen till handa mer än en månad före du vill hyra ut din lägenhet.  

 

 

Dokument

avtal-om-andrahandsupplatelse-bostadsratt.pdf 2018-08-15
Ansökan om andrahandsuthyrning hyresgäst ifyllningsbar.pdf 2017-04-04

Uppdaterad 2018-08-15