!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Nejlikan 31 & 33

Historia

HSB Brf Nejlikan 31 & 33 består av två fastigheter inom kvarteret Nejlikan i centrala Stockholm.  

* Nejlikan 31 har adressen Sveavägen 87-89.

* Nejlikan 33 bestå av två sammankopplade huskroppar med adresserna Sveavägen 93-99 och Frejgatan 51-53. De har gemensam källarvåning samt ett garage som ligger under gården med infart från Frejgatan. Detta garage är för övrigt ett av Stockholms första garage. 

Inflyttning i fastigheterna skedde under 1926. Arkitekt är Sven Wallander, som förutom arkitekt även var en idérik och drivande VD för HSB under 1920-talet. Han ritade totalt åtta bostadshus vid Sveavägen och Frejgatan för bostadsrättsföreningen Nejlikan. Samtliga hus färdigställdes under 1926. 

1920-talet var bostadsnödens årtionde. En femtedel av Stockholms invånare bodde i överbefolkade lägenheter. Offentliga åtgärder inom planering och bostadsfinansiering och tillkomsten av bostadskooperationen satte fart på byggandet i Stockholm. Under åren 1920-1929 byggdes ca 1050 hus på malmarna, oftast i samlade bostadsmiljöer eller utmed gatustråk. Sveavägens västra sida bebyggdes så gott som helt under 1920-talet. 

Det kommunala byggandet var inriktat på smålägenheter. Det gjorde även produktionen hos den 1923 bildade Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, HSB. 

HSB byggde bostäder åt sina medlemmar. Avgifterna för dessa var inte knutna till den marknadsmässiga hyran utan kunde hållas lägre än denna. Dessa lägenheter har dessutom upplåtits under formen bostadsrätt, dvs medlemmarna var själva ägare till dem. En annan huvudlinje för HSB var att bostäderna skulle vara modernt inrättade. De skulle således ha bl a badrum och både varmt och kallt vatten. 

Eftersom HSB:s inledande uppgift blev att bygga i främst för arbetarbefolkningen var det inte aktuellt att öka lägenheternas rumsantal. Stockholms myndigheter yrkade på att tvårumslägenheter endast undantagsvis fick byggas. HSB inriktade sig på att dels göra planlösningen för de små lägenhetsytorna effektivare, dels göra lägenheterna ändamålsenligare och bekvämare genom en förbättrad utrustning och standard. Den moderna köksinredningen, maskintvättstugan, sopnedkastet (en av Sven Wallander patenterad uppfinning) mm hör till de förbättringar som HSB införde och som blev normgivande för bostadsstandarden. 

Under tidigt 1980-tal byttes vatten- och avloppsstammar i kök och badrum.1989-1991 skedde en större renovering och ombyggnad. Då byggdes bl a vindslägenheter, nytt yttertak lades, renovering och målning av fasader och fönster gjordes, hiss installerades i alla åtta uppgångar, upprustning av tvättstugor och tre nya sophus byggdes på gårdarna. 

Föreningen totalrenoverade tvättstugorna, såväl ytskikt som maskiner, under hösten 2011.

Under våren 2014 genomfördes en trapphusrenonvering och installation av säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter.

 

Källa: AMU arbete utfört 1986-87 av Davood Maghdoori, Elzbieta Kozdon-Kruszynska, Alenka Veberic, Gunilla Vogt

Uppdaterad 2014-07-08