!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Nejlikan 31 & 33

Mäklarinfo

Upplysningar för mäklare och köpare

 

ÖVERLÅTELSER

Överlåtelseavtal och Ansökan av medlemskap registreras online på HSB Portalen


Medlemskap i HSB Brf Nejlikan 31 & 33 beviljas köparen/köparna av föreningen. Som förbehåller sig rätten att ta en kreditupplysning i samband med ansökan av medlemskap. Så snart föreningen godkänt handlingarna och beviljat in och utträde till föreningen uppdaterar HSB lägenhetsförteckningen samt översänder information om beslutet samt inbetalningskort för månadsavgift till köparen/köparna. Skulle föreningen neka medlemskap meddelar HSB mäklaren/säljaren föreningens beslut. Medlemskap i föreningen beviljas endast efter betalning av överlåtelseavgiften. Överlåtelseavgiften skall betalas av köparen.

Medlemskap i HSB Stockholm är frivilligt.

 

Pantförskrivningar


Administreras av HSB Stockholm
, adress se nedan:

HSB Stockholm

Att: Brf Nejlikan 31&33

FE 5409

838 77 Frösön

 

Alla handlingar som avser pantsättning ska omgående skickas till HSB Stockholm och skall inte undertecknas av föreningens firmatecknare. Pantsättning av bostadsrätt måste omgående registreras i föreningens lägenhetsförteckning. Panten följer sedan lägenheten och kan inte avnoteras utan skriftlig begäran från panthavaren.

Pantsättningsavgift debiteras på månadsavgiften första månaden i nästkommande kvartal.

HSB Lägenhetsadministration, telefon 010 - 442 10 00, svarar gärna på Era frågor samt administrerar mäklarbild.

 

Lån
Säljarens lösta lån ska redovisas till HSB Stockholm för avnotering.

  

ALLMÄNT

Officiellt namn
HSB: s Bostadsrättsförening Nejlikan 31 & 33 i Stockholm

Föreningen bildades 1926.

Medlemskap i föreningen beviljas endast efter betalning av överlåtelseavgiften.

Organisationsnummer: 702001-5199 (äkta förening)

Juridisk person: Nej

 

Adress till föreningen (OBS! Skicka INGA handlingar angående överlåtelser eller pantförskrivningar till denna adress! - Se adress till HSB ovan):

HSB Brf Nejlikan 31&33 i Stockholm

Sveavägen 87, 113 50 Stockholm

Hemsida

http://www.brfnejlikan3133.se/

E-post
boende@brfnejlikan3133.se

 

Lägenhetsbild
Information avseende lägenhet inkl lägenhetsbild beställs via HSB Stockholms lägenhetsadministration tel. 010 - 442 10 00.

  

HUSET

Byggår: 1926, tomten innehas med äganderätt

Adresser: Sveavägen 87, 89, 93, 95, 97, 99, Frejgatan 51, 53

Antal hus: 2

Antal portar: 8

Antal lägenheter 169 (bostadsrätter)

Lokaler: 3st hyresrätter

Garage: Ca 20 platser, övrig parkering på gata

Cykelparkering: På föreningens gårdar

Uppvärmning: Bergvärme

Ventilation: Självdrag

Tvättstugor: 3 stycken

Balkonger: Bygglov för balkonger beviljat, dock endast på baksidan, dvs de sidor som inte syns från Sveavägen.

KabelTV: ComHem, basutbud ingår i avgiften

Bredband: Bredbandsbolaget, individuell anslutning

 

Vad som ingår i bostadsrättsavgiften

Vatten

Värme

KabelTV

 

FÖRVALTARE OCH AVGIFTER

Ekonomisk förvaltare: HSB, Stockholm

Överlåtelsevgift: 2,5% av prisbasbeloppet, 1 108 kr. Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbeloppet, 443 kr per pantsättning. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Teknisk förvaltare: FOJO AB

 

RENOVERINGAR OCH INVESTERINGAR

Stambyte gjordes tidigt 1980-tal

1991 slutfördes renovering av tak, fasad, trapphus, tvättstugor, 3-fasel till alla lägenheter, hissar installerades i alla trappuppgångar.

Föreningen har under hösten 2011 totalrenoverat tvättstugorna, såväl ytskikt som maskiner.

Under första halvåret 2014 har föreningen genomfört byte till säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter samt renoverat trapphusen.

Under 2018 borrades för bergvärme och installationen färdigställdes under januari 2019. 

UNDERHÅLLSPLAN FÖR ÅR 2015 - 2028

Se bifogad excelfil.

 

 

Dokument

BRF Nejlikan3133 - Underhållsplan 2015-2028.xls 2018-03-15

Uppdaterad 2019-01-15