!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Nejlikan 31 & 33

Om Fastigheten

Kommundel:                                           Vasastan

Kommun:                                                Stockholm

Län:                                                        Stockholm

Byggnadsår:                                          1926

Undergrund:                                           Fast botten av grus och sand

Grundläggning:                                       Grundmurar a betong på grundsulor

Bärande källarväggar:                            Betong

Bärande väggar ovan mark:                   1½-stens stortegel

Fasadväggar:                                         1½-stens stortegel

Våningsbjälklag:                                      Stålbalkar och träbjälklag

Vindsbjälklag:                                          Stålbalkar och träbjälklag

Yttertak:                                                   Plåt

Gatufasader:                                           Slätputs

Gårdsfasader:                                        Slätputs

Portalomfattningar:                                  Grå konststen

Fönster:                                                   Delade i två inåtgående kopplade                                                                     bågar som  delas av spröjsar till sex 
                                                                lika stora rutor.

Uppdaterad 2011-05-03